Kanał Wyżej
Status prawny

 
1. Statut Szkoły Podstawowej 225 w Warszawie
2. Program wychowawczo-profilaktyczny
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
5. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
6. Uchwała Nr 6  /2020/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu SzkołyStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa