Kanał Wyżej
Status prawny

 
1. Statut Szkoły Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego
2. Program wychowawczo-profilaktyczny
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
5. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznejStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa