Kanał Wyżej
Dostawa i przesył energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 225

Treść
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zamieszczonych załącznikach.


Załączniki
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ - załącznik nr 1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ - załącznik nr 2-4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o podpisaniu umowy


Data ogłoszenia
2013-11-19

Data wprowadzenia:  19-11-2013

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa