Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Dostawa i przesył energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 225

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zamieszczonych załącznikach.

Data ogłoszenia:
19-11-2013
Data wprowadzenia:  19-11-2013


Wprowadził Krużyńska Elżbieta (SP nr 225) 2013-11-19
Aktualizujący Krużyńska Elżbieta (SP nr 225) 2014-01-03
Zatwierdzający Krużyńska Elżbieta (SP nr 225) 2014-01-03
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-03
Wersja standardowa