Szkoła Podstawowa Nr 225 im. J. Gardeckiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 225 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej - Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego przy ulicy Brożka 15 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 225

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-18

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2008-10-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Tłoczek, <barbara.tloczek@sp225.edu.pl> Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228361474. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225
im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Jana Brożka 15.

Dojście piesze jest od ulicy Księcia Janusza i od ulicy Urlichowskiej. Przejścia dla pieszych od ulicy Księcia Janusza i od ulicy Urlichowskiej nie posiada sygnalizacji świetlnej
i dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikiem nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja Metra – „Księcia Janusza” znajduje się w odległości do ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 500 m: Metro – „Księcia Janusza” w kierunku Dzielnicy –Wola, Praga, Ochota, Bemowo.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 500 m: w kierunku Wola, Praga, Ochota, Bemowo,

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się na chodniku przy ul. Jana Brożka 15,

Najbliższy postój taksówek jest na ulicy Górczewskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego - zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Szkoły Podstawowej Nr 225 jest oznakowane, znajduje się ma ścianie frontowej budynku od strony ul. Jana Brożka 15. Dojście do wejścia głównego jest po schodach- nieprzystosowane dla wózków i osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w drzwi przeszklone (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Przejście do sekretariatu jest przez wiatrołap. Sekretariat mieści się na parterze.. Tablica informacyjna jest usytuowana przy wejściu do sekretariatu. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w sekretariacie., Klatki schodowe zawijane na I i II kondygnację służą wyłącznie dla uczniów i pracowników.

 W szkole nie ma wind.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna łazienka i toaleta znajduje się na parterze przy holu głównym, niedostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością Drzwi do toalety wyposażone są
w samozamykacz .

Brak windy do celów ewakuacyjnych.
 
 
Wprowadził Tłoczek Barbara (SP nr 225) 27-10-2020
Aktualizujący Tłoczek Barbara (SP nr 225) 27-10-2020
Zatwierdzający Krużyńska Elżbieta (SP nr 225) 27-10-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-10-2020
Liczba odwiedzin: 49
Rejestr zmian